Aktualności

O katedrze

Zakład Inżynierii Materiałowej powstała w 2006 roku decyzją Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zespół pracowników Zakładu składa się z trzech profesorów UKW, jednego doktora nauk technicznych oraz pracownika naukowo – technicznego. W skład Zakładu Inżynierii Materiałowej wchodzą: Specjalistyczne Laboratorium Badań Materiałów Polimerowych, Laboratorium Inżynierii Polimerów, Laboratorium Badań Wytrzymałości Materiałów oraz Laboratorium Inżynierii Powierzchni. W laboratoriach prowadzone są badania naukowe z zakresu inżynierii materiałowej, należącej do najnowocześniejszych i dynamicznie rozwijających się obszarów nauki o polimerach i metodach ich modyfikowania.

Struktura

Instytut Techniki
  • Laboratorium Badań Wytrzymałości Materiałów
  • Laboratorium Elektroniki
  • Laboratorium Inżynierii Polimerów
  • Laboratorium Inżynierii Powierzchni
  • Specjalistyczne Laboratorium Badań Materiałów Polimerowych

Kontakt

Kierownik Zakładu:
dr hab. Piotr Rytlewski, prof. nadzw.
tel. 52 34 19 372
e-mail: prytlewski@ukw.edu.pl
www.kim.ukw.edu.pl/

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 85-064 Bydgoszcz,

ul. J.K. Chodkiewicza 30, tel. +48 52 341 91 00