Aktualności

O katedrze

Katedra Inżynierii Materiałowej powstała w 2006 roku decyzją Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zespół pracowników Katedry składa się z jednego profesora, czterech doktorów nauk technicznych oraz pracownika naukowo – technicznego. W skład Katedry Inżynierii Materiałowej wchodzą: Specjalistyczne Laboratorium Badań Materiałów Polimerowych, Laboratorium Inżynierii Polimerów, Laboratorium Badań Wytrzymałości Materiałów oraz Laboratorium Inżynierii Powierzchni. W laboratoriach prowadzone są badania naukowe z zakresu inżynierii materiałowej, należącej do najnowocześniejszych i dynamicznie rozwijających się obszarów nauki o polimerach i metodach ich modyfikowania.

Struktura

Instytut Techniki
  • Laboratorium Badań Wytrzymałości Materiałów
  • Laboratorium Elektroniki
  • Laboratorium Inżynierii Polimerów
  • Laboratorium Inżynierii Powierzchni
  • Specjalistyczne Laboratorium Badań Materiałów Polimerowych

Kontakt

Kierownik Katedry
prof. dr hab. inż. Marian Żenkiewicz
tel. 52 34 19 332
e-mail: marzenk@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 85-064 Bydgoszcz,

ul. J.K. Chodkiewicza 30, tel. +48 52 341 91 00