Aktualności

Projekt dra inż. Krzysztofa Moraczewskiego

09 grudnia 2015
czytaj całość

Projekt „Naturalne związki antystarzeniowe polimerów biodegradowalnych” dra inż. Krzysztofa Moraczewskiego z Katedry Inżynierii Materiałowej UKW znalazł się na liście rankingowej konkursu SONATA, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Dr inż. Moraczewski otrzyma na te badania 430 tys. zł.

czytaj całość…

Projekt badawczy Sonata

19 listopada 2015

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki ogłosili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN.

czytaj całość…

Obrony prac magisterskich

23 czerwca 2015

W dniu 16.06.2015 Instytucie Techniki UKW odbyły się egzaminy magisterskie przeprowadzone przez komisję w składzie: prof. dr hab. inż. Bogusław Czupryński (przewodniczący komisji), prof. dr hab. inż. Marian Żenkiewicz (promotor) i dr inż. Krzysztof Moraczewski (recenzent).

czytaj całość…

Top 500 Innovators IV edycja

23 czerwca 2015

Dr inż. Krzysztof Moraczewski znalazł się w grupie 180 uczestników czwartej edycji rządowego programu "Top 500 Innovators". W ramach tego projektu wyruszy na dwumiesięczny staż do jednego z najlepszych ośrodków naukowych świata z pierwszej dziesiątki rankingu szanghajskiego.

czytaj całość…

10th SPSJ International Polymer Conference (ipc2014)

12 lutego 2015

Dr inż. Krzysztof Moraczewski wziął udział w 10th SPSJ International Polymer Conference (IPC2014) odbywającej się w Tsukuba (Japonia) w dniach 02-05.12.2014 r. Na konferencji wygłoszony zostały referat autorstwa dr inż. Krzysztofa Moraczewskiego, dr Rafała Malinowskiego (Instytut Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu), dr Piotra Rytlewskiego i prof. dr hab. inż. Mariana Żenkiewicza pt. The effects of plasma modification of polylactide and polycaprolactone.

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 85-064 Bydgoszcz,

ul. J.K. Chodkiewicza 30, tel. +48 52 341 91 00