Konferencja Advances In Plastics Technology APT’15

  • 19 listopada 2015

Dr inż. Magdalena Stepczyńska wzięła udział w konferencji naukowej Advances In Plastics Technology APT’15 odbywającej się w Sosnowcu w dniach 13-15.10.2015r. Na konferencji wygłoszony zostały referat autorstwa dr inż. Magdaleny Stepczyńskiej, dr hab. Macieja Walczaka, dr inż. Krzysztofa Moraczewskiego, dr Piotra Rytlewskiego oraz prof. dr hab. inż. Mariana Żenkiewicza pt. The methods of sterilization ofbiodegradeble materials.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 85-064 Bydgoszcz,

ul. J.K. Chodkiewicza 30, tel. +48 52 341 91 00