Projekt dra inż. Krzysztofa Moraczewskiego

  • 09 grudnia 2015
dr inż. Krzysztof Moraczewski
dr inż. Krzysztof Moraczewski

Projekt „Naturalne związki antystarzeniowe polimerów biodegradowalnych” dra inż. Krzysztofa Moraczewskiego z Katedry Inżynierii Materiałowej UKW znalazł się na liście rankingowej konkursu SONATA, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Dr inż. Moraczewski otrzyma na te badania 430 tys. zł.

Celem naukowym projektu jest określenie możliwości zastosowania naturalnych substancji pochodzenia roślinnego (kawa, kakao, cynamon), jako związków opóźniających starzenie polimerów biodegradowalnych. Zastosowanie tych związków poprawi odporność polimerów biodegradowalnych na czynniki zewnętrzne (promieniowanie słoneczne, wilgoć) pogarszające ich właściwości, nie wpływając jednocześnie negatywnie na możliwość ich rozkładu w warunkach kompostowania przemysłowego.

Materiały polimerowe wykonane z tradycyjnych tworzyw polimerowych charakteryzuję się dużą trwałością i odpornością na degradację, co stanowi duże zagrożenie dla środowiska naturalnego. Rozszerzenie możliwości zastosowania polimerów biodegradowalnych pochodzenia naturalnego, które ulegają całkowitemu rozkładowi w ciągu kilku miesięcy, pozwoli na wyeliminowanie z wielu procesów produkcyjnych polimerów otrzymywanych z ropy naftowej. Spowoduje to zmniejszenie zużycia tych polimerów, ropy naftowej oraz zmniejszenia obciążenia środowiska naturalnego odpadami z tych polimerów. Zwiększenie zużycia polimerów biodegradowalnych, spowoduje również spadek ich ceny, zwiększając ich konkurencyjność w stosunku do polimerów otrzymywanych z ropy naftowej.

Podstawę warsztatu naukowego projektu stanowić będą nowoczesne i bogato wyposażone laboratoria badawcze Katedry Inżynierii Materiałowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dodatkowo projekt realizowany będzie przy współpracy z Instytutem Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, Instytutem Chemii Fizycznej PAN w Warszawie oraz Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu. Czas trwania projektu to 36 miesięcy.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 85-064 Bydgoszcz,

ul. J.K. Chodkiewicza 30, tel. +48 52 341 91 00